Svoz nebezpečného odpadu proběhne v neděli 17.3.2024 v 8:00 u budovy obecního úřadu.

Podmínky odvozu:

1.   Veškerý výše uvedený odpad a elektrozařízení bude připraveno v danou hodinu na místě. V určenou hodinu bude provedena pouze nakládka, nebude žádná čekací doba!

2.   Odvážen bude pouze odpad a elektrozařízení pocházející z domácností! Odvoz se netýká odpadů z podnikatelské činnosti.

3.   Jiné druhy odpadu nebo elektrozařízení nebudou odvezeny.