Poplatky

Ikonka psa

Informace

Platba se provádí na účet 30425181/0100.
Variabilní symbol je číslo popisné.
Do zprávy pro příjemce je třeba uvést příjmení poplatníka a část obce.

Ikonka psa

Komunální odpad

Svoz odpadu je 1 krát týdně.

600Kč / osoba (chata) / rok

Ikonka psa

Pytel COMPAG

50Kč / ks

Ikonka psa

Poplatek za psa

Poplatek za prvního psa je 50Kč / rok
Každý další pes je zpoplatněn za 100Kč / rok