Úvod Rychlé Odkazy

SDH Dobšín

SDH Dobšín

Členové

Hasič Václav Červinka

Václav Červinka

Velitel

Hasič Jiří Keller ml.

Jiří Keller ml.

Zástupce Velitele

Náhradní ikonka hasiče

Jaroslav Keller

Velitel Družstva

Hasič Filip Hájek

Filip Hájek

Technik

Náhradní ikonka hasiče

Petr Křivský

Hasič

Hasič Roman Boček

Roman Boček

Strojník

Náhradní ikonka hasiče

Jiří Čech

Strojník

Hasič Libor Helikar

Libor Helikar

Starší Hasič

Náhradní ikonka hasiče

Vít Černý

Hasič

Náhradní ikonka hasiče

Adam Vodháněl

Hasič

Historie

K založení Sboru Dobrovolných hasičů Dobšín došlo v roce 1908. V roce 1980 bylo založeno družstvo žen. O 3 let později i družstvo dětí. Historie oddílu dětí končí někdy kolem roku 199?, kdy v obci už nebyl dostatečný počet dětí, abychom dali dohromady sedmičlenné družstvo jedné věkové kategorie. Technický rozvoj a následná profesionalizace hasičů vedla k založení profesionálních hasičských stanic, ale dobrovolníci nevymřeli. Novodobá historie hasičů je založena převážně na požárním sportu.

Historický obrázek SDH Dobšín

Vybavení

První požární zbrojnice byla postavena v roce 1909 a byla vybavena ruční stříkačkou. První motorová stříkačka byla zakoupena za vlastní finanční prostředky až v roce 1948 od firmy Mára za 28 400 korun. Sloužila téměř třicet let a v roce 1970 byla nahrazena požární stříkačkou PS 12 za 23 000 korun. Roku 1972 byla zahájena výstavba nové požární zbrojnice, která byla vybudována svépomocí a dokončena v roce 1975. Členové sboru i ostatní občané zde odpracovali téměř 3 800 brigádních hodin.

Obrázek členů SDH Dobšín