Úvod

Úřední Deska

Úřední Deska

Cyklobusy - jízdní řád

Jízdní řády autobusů po Českém ráji umožňující přepravu kol.

24. 6. 2024

Informace

Celý článek
Nařízení Středočeského kraje k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Český hydrometeorologický ústav vydal dne 29. 4. 2024 výstrahu č. 000151 před nebezpečím vzniku požárů na území Středočeského kraje, platnou od 30. 4. 2024 0:00 hodin do 1. 5. 2024 24:00 hodin. 

V souvislosti s ustanovením Čl. 1 odst. a) Nařízení Středočeského kraje č. 3/2020 ze dne 20. 4. 2020 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (dále jen "Nařízení") vstupují v účinnost stanovená opatření a zákazy vyplývající z Nařízení.

V souladu s Nařízením je proto celoplošně

Z A K Á Z Á N O:


 1. používání zábavní pyrotechniky,
 2. vypouštění „lampionů štěstí“,
 3. používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení,
 4. vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování,
 5. vjezd motorových vozidel na lesní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele lesních pozemků při jejich obhospodařování a v souvislosti s péčí o zvěř,
 6. zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.

mimo uvedená opatření je dále v následujících místech:


 1. lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50 m,
 2. souvislý rostlinný porost umožňující další šíření požáru,
 3. zemědělské obdělávané plochy, na nichž jsou pěstovány kultury, které jsou ve stavu možného vznícení, zejména dozrávající obiloviny, a jejich okolí do vzdálenosti 100 m,
 4. stohy sena a slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 m

Z A K Á Z Á N O:


 1. rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
 2. kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
 3. jízda parní lokomotivy,
 4. povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona.

Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek podle zvláštních právních předpisů!

29. 4. 2024

Informace

Celý článek
Svoz nebezpečného odpadu

Svoz nebezpečného odpadu proběhne v neděli 17.3.2024 v 8:00 u budovy obecního úřadu.

Podmínky odvozu:

1.   Veškerý výše uvedený odpad a elektrozařízení bude připraveno v danou hodinu na místě. V určenou hodinu bude provedena pouze nakládka, nebude žádná čekací doba!

2.   Odvážen bude pouze odpad a elektrozařízení pocházející z domácností! Odvoz se netýká odpadů z podnikatelské činnosti.

3.   Jiné druhy odpadu nebo elektrozařízení nebudou odvezeny.


11. 3. 2024

Informace

Celý článek
Svoz nebezpečného odpadu

Mobilní svoz nebezpečného odpadu 17.9.2023 v 8:00

11. 2. 2024

Informace

Celý článek