Úvod

Úřední Deska

Úřední Deska

Uzavírka silnice Malobratřice - Kamenice

Informace ohledně uzavírky silnice Malobratřice - Kamenice z důvodu rekonstrukce povrchu vozovky v termínu 11.3. - 22.4.2024

1. 3. 2024

Informace

Celý článek
Svoz nebezpečného odpadu

Svoz nebezpečného odpadu proběhne v neděli 17.3.2024 v 8:00 u budovy obecního úřadu.

Podmínky odvozu:

1.   Veškerý výše uvedený odpad a elektrozařízení bude připraveno v danou hodinu na místě. V určenou hodinu bude provedena pouze nakládka, nebude žádná čekací doba!

2.   Odvážen bude pouze odpad a elektrozařízení pocházející z domácností! Odvoz se netýká odpadů z podnikatelské činnosti.

3.   Jiné druhy odpadu nebo elektrozařízení nebudou odvezeny.


12. 2. 2024

Informace

Celý článek
MČR DSO – oznámení o zveřejnění | Střednědobý výhled rozpočtu 2025 – 2027 | Rozpočet na rok 2024 | Rozpočtové opatření č. 4/2023

MIKROREGION ČESKÝ RÁJ

Vyskeř 50, 512 64 Vyskeř

IČ: 69155950

 

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ

dle § 39 odst. 5 a 7 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

   • Střednědobý výhled rozpočtu dobrovolného svazku obcí MIKROREGION ČESKÝ RÁJ na roky 2025 – 2027 je zveřejněn v elektronické podobě na internetových stránkách mikroregionu http://www.craj.cz/dokumenty-svazku/rozpocty-mikroregionu/rozpocty-a-vyhledy/. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu Vyskeř, Vyskeř 50, 512 64 Vyskeř.
  • Doba trvání zveřejnění: do doby schválení nového střednědobého výhledu rozpočtu

   • Rozpočet dobrovolného svazku obcí MIKROREGION ČESKÝ RÁJ na rok 2024 je zveřejněn v elektronické podobě na internetových stránkách mikroregionu http://www.craj.cz/dokumenty-svazku/rozpocty-mikroregionu/rozpocty-a-vyhledy/.. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu Vyskeř, Vyskeř 50, 512 64 Vyskeř.
  • Doba trvání zveřejnění: do doby schválení rozpočtu na následující rozpočtový rok

   • Rozpočtové opatření č. 4/2023 dobrovolného svazku obcí MIKROREGION ČESKÝ RÁJ je zveřejněno v elektronické podobě na internetových stránkách mikroregionu https://www.craj.cz/dokumenty-svazku/rozpocty-mikroregionu/rozpocty-a-vyhledy/. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu Vyskeř, Vyskeř 50, 512 64 Vyskeř.
  • Doba trvání zveřejnění: do konce rozpočtového roku, na který byl rozpočet schválen


11. 2. 2024

Dokumenty

Celý článek
Vodné a stočné na Jičínsku vzroste

Vodné a stočné na Jičínsku vzroste

11. 2. 2024

Ostatní

Celý článek
Svoz nebezpečného odpadu

Mobilní svoz nebezpečného odpadu 17.9.2023 v 8:00

11. 2. 2024

Informace

Celý článek