Úvod

Úřední Deska

Úřední Deska

Nařízení Středočeského kraje k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Český hydrometeorologický ústav vydal dne 29. 4. 2024 výstrahu č. 000151 před nebezpečím vzniku požárů na území Středočeského kraje, platnou od 30. 4. 2024 0:00 hodin do 1. 5. 2024 24:00 hodin. 

V souvislosti s ustanovením Čl. 1 odst. a) Nařízení Středočeského kraje č. 3/2020 ze dne 20. 4. 2020 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (dále jen "Nařízení") vstupují v účinnost stanovená opatření a zákazy vyplývající z Nařízení.

V souladu s Nařízením je proto celoplošně

Z A K Á Z Á N O:


 1. používání zábavní pyrotechniky,
 2. vypouštění „lampionů štěstí“,
 3. používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení,
 4. vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování,
 5. vjezd motorových vozidel na lesní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele lesních pozemků při jejich obhospodařování a v souvislosti s péčí o zvěř,
 6. zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.

mimo uvedená opatření je dále v následujících místech:


 1. lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50 m,
 2. souvislý rostlinný porost umožňující další šíření požáru,
 3. zemědělské obdělávané plochy, na nichž jsou pěstovány kultury, které jsou ve stavu možného vznícení, zejména dozrávající obiloviny, a jejich okolí do vzdálenosti 100 m,
 4. stohy sena a slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 m

Z A K Á Z Á N O:


 1. rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
 2. kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
 3. jízda parní lokomotivy,
 4. povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona.

Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek podle zvláštních právních předpisů!

29. 4. 2024

Informace

Celý článek
Pozvánka na pálení čarodějnic

Obec a SDH Dobšín Kamenice vás zvou na tradiční pálení čarodějnic v úterý 30.4. od 17.00 hodin u hospůdky na Dobšíně. Pro děti budou připravené soutěže a samotné zapálení ohně proběhne v 18.00 hodin. Poté si opečeme buřty, které děti dostanou zdarma a ostatní si je můžou zakoupit na místě. Čarodějnické kostýmy vítány! Těšíme se na vás!

26. 4. 2024

Archiv

Celý článek
Informace o počtu a sídle volebních okrsků - Volby do Evropského parlamentu

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu ve dnech 7.-8.6.2024

19. 4. 2024

Informace

Celý článek
Uzavírka silnice "Pomníky - Kost"

Z důvodu rekonstrukce povrchu vozovky bude v termínu 13. - 30.6. 2024 uzavřena silnice III/27931 v úseku "křižovatka Pomníky - Kost"

18. 4. 2024

Informace

Celý článek
Pozvánka na soutěž 10. okrsku v požárním sportu - Obruby

SDH Obruby zve na soutěž v požárním sportu, která se bude konat 27.4.2024 od 8:45 na bývalém fotbalovém hřišti.

17. 4. 2024

Archiv

Celý článek
Veřejná vyhláška

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024

15. 4. 2024

Archiv

Celý článek